Reglement:

 • Zelfinitiatief: een ieder is zelf verantwoordelijk voor het uitspelen van de competitie én het noteren van de uitslag op de damformulieren.
 • Competitie-einde: de competitie is uit vóór de dag van de slotavond, op of na deze dag doorgegeven wedstrijden tellen niet meer mee voor de competitie.
 • In het seizoen 2017/2018 gaan we over naar een nieuwe poule indeling, het reglement hiervoor volgt hieronder.
 • In alle gevallen waar de regelgeving niet sluitend is, beslist het bestuur.

Seizoen 2017/2018

Vanaf het seizoen 2017/2018 wordt er in drie poules gedamd waarbij ook gespeeld wordt buiten de eigen poule:
 • De A-poule damt twee keer onderling en één keer tegen de B-poule.
 • De B-poule damt één keer onderling en één keer tegen de A- en de C-poule.
 • De C-poule damt twee keer onderling en één keer tegen de B-poule.

Puntentelling

De persoon met de meeste punten is kampioen van zijn of haar poule. De persoon met de op een na meeste punten is tweede, enzovoorts. Indien er twee personen een gelijk aantal punten heeft dan geldt dat de persoon die de meeste partijen heeft gespeeld boven staat. Is ook dat gelijk, dan geldt wie de meeste SB1 punten heeft.
 • Voor deze puntentelling tellen alle gespeelde partijen mee, dus ook de partijen uit de andere poule(s).
 • Alleen de spelers uit de eigen poule doen mee aan het klassement van de poule. Zo kan bijvoorbeeld nooit een A-pouler kampioen worden van de B-poule.
 • De SB punten worden alleen berekend uit de combinatiewedstrijden van de betreffende poule. Dat betekent dat bij de A-poule alleen de punten van B-poulers worden meegeteld die tegen A- en of B-poulers gespeeld zijn. Dus niet de punten van de wedstrijden van B-poulers tegen C-poulers.

Overgang naar de nieuwe indeling

De nieuwe indeling vind plaats op basis van de einduitslag van seizoen 2016/2017:
 • De 1e, 2e, 3e, 4e en 5e van de A-poule blijven in de A-poule.
 • De 6e, 7e, 8e en 9e van de A-poule gaan naar B-poule.
 • De kampioen van de B-poule gaat naar de A-poule.
 • De 2e en 3e van de B-poule blijven in de B-poule.
 • De 4e, 5e en 6e, 7e en 8e, van de B-poule gaan naar de C-poule.

Nieuwe indeling

Aan de hand van bovenstaand reglement zal de competitie in het seizoen 2017/2018 als onderstaande worden ingedeeld. "Speler A1" duidt de speler aan uit de A-poule die op de 1e plek staat, enzovoorts.

A-poule

punten partijen
Speler A1 16
Speler A2 16
Speler A3 16
Speler A4 16
Speler A5 16
Speler B1 16

B-poule

punten partijen
Speler A6 16
Speler A7 16
Speler A8 16
Speler A9 16
Speler B2 16
Speler B3 16

C-poule

punten partijen
Speler B4 14
Speler B5 14
Speler B6 14
Speler B7 14
Speler B8 14

A-poule

punten partijen
Speler A1 16
Speler A2 16
Speler A3 16
Speler A4 16
Speler A5 16
Speler B1 16
   

B-poule

punten partijen
Speler A6 16
Speler A7 16
Speler A8 16
Speler A9 16
Speler B2 16
Speler B3 16
   

C-poule

punten partijen
Speler B4 14
Speler B5 14
Speler B6 14
Speler B7 14
Speler B8 14
     

Promotie en degradatie

Mits er geen wijziging ontstaat in de samenstelling van het ledenbestand, promoveren èn degraderen, waar mogelijk, ieder seizoen één persoon per poule. Dit is dus als volgt:

poule promotie degradatie
A 0 1
B 1 1
C 1 0

Neemt het ledenaantal zoveel toe of af dat er een te grote onevenredigheid ontstaat in het aantal leden in de A, B, en C-poule, dan kan dit worden opgelost middels het aanpassen van promotie en of degradatie.

Disclaimer

Deze indeling is gabasseerd op het ledenaantal van het seizoen 2016/2017. Bij een wijziging in het aantal leden in seizoen 2017/2018 kan hier van afgeweken worden. Het bestuur beslist in deze.

Extra informatie

1 SB staat voor "Sonnenborg Berger". De Sonneborn-Bergerpunten van een speler zijn een optelling van de scores van alle tegenstanders van de spelers vermenigvuldigd met het resultaat wat tegen deze spelers behaald is. Dus voor een overwinning krijg je voor je SB de totale score van je tegenstander, voor een remise de helft van de score, en voor een verlies niets.

Laatste wijziging aan deze pagina: 18 september 2017